AventiaNews Gener 2013
Editorial & Enquesta
Quina tendència creu que continuarà dominant durant el 2013?
25 %
25 %
0 %
50 %
4 vots
PORTADA: Parlem amb...
Des d'Aventia
MDB2 Error: Array
SQL: SELECT COUNT(DISTINCT noticia.id) FROM noticia INNER JOIN lineacategoria ON lineacategoria.idNoticia = noticia.idDetalle WHERE noticia.fechaInicio <= NOW() AND noticia.fechaInicio IS NOT NULL AND noticia.fechaInicio != '0000-00-00' AND (noticia.fechaFin = '0000-00-00' OR noticia.fechaFin >= NOW() OR noticia.fechaFin IS NULL) AND noticia.idDetalle > 0 AND lineacategoria.idCategoria IN (3) AND (lineacategoria.fecha_alta<=NOW() OR lineacategoria.fecha_alta IS NULL OR lineacategoria.fecha_alta="0000-00-00 00:00:00") AND (lineacategoria.fecha_baja>=NOW() OR lineacategoria.fecha_baja IS NULL OR lineacategoria.fecha_baja="0000-00-00 00:00:00") ORDER BY noticia.fechaInicio DESC
Error: _doQuery: [Error message: Could not execute statement] [Last executed query: SELECT COUNT(DISTINCT noticia.id) FROM noticia INNER JOIN lineacategoria ON lineacategoria.idNoticia = noticia.idDetalle WHERE noticia.fechaInicio <= NOW() AND noticia.fechaInicio IS NOT NULL AND noticia.fechaInicio != '0000-00-00' AND (noticia.fechaFin = '0000-00-00' OR noticia.fechaFin >= NOW() OR noticia.fechaFin IS NULL) AND noticia.idDetalle > 0 AND lineacategoria.idCategoria IN (3) AND (lineacategoria.fecha_alta<=NOW() OR lineacategoria.fecha_alta IS NULL OR lineacategoria.fecha_alta="0000-00-00 00:00:00") AND (lineacategoria.fecha_baja>=NOW() OR lineacategoria.fecha_baja IS NULL OR lineacategoria.fecha_baja="0000-00-00 00:00:00") ORDER BY noticia.fechaInicio DESC] [Native code: 5] [Native message: Out of memory (Needed 1048548 bytes)]