AventiaNews Gener 2013
14/01/2013 |

La nostra estratègia s'anomena MESSI: M de Mobilitat, E d'E-Administració, S de Smart Cities, S de Sistemes de la Informació i I d'Innovació

Manel Sanromà, gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona
 
Manel Sanromà dins
En aquest últim any la ciutat de Barcelona, tot i veure’s afectada per la crisi econòmica, ha continuat liderant en noves tecnologies i vivint certàmens internacionals que l’han consolidat en el sector. L’Institut Municipal d’Informàtica ha tingut un paper decisiu en aquest procés. Quin seria, doncs, el resum que vostè faria del seu primer any a l’Ajuntament de Barcelona a càrrec de la gerència de l’IMI?

Barcelona i el seu Ajuntament aguanten prou bé la crisi i en volen ser vies de sortida al servei dels barcelonins i de tot el país. En aquest sentit, amb el nou mandat, l'IMI deixa de ser únicament una unitat de serveis al propi Ajuntament per passar a ser el braç executor de la estratègia TIC de l'Ajuntament. Durant aquest any hem donat els primers passos perquè això sigui així de manera que, no solament hem prestat els serveis a l'Ajuntament iniciant una transformació i millora dels mateixos, sinó que hem visualitzat que l'IMI és l'eina mitjançant la qual l'Ajuntament vol que les TIC passin a ser un dels eixos de creació d'empreneduria i riquesa a la ciutat i al país. Hem començat a fer-ho però queda encara molta feina a fer, liderant quan faci falta però sobretot recolçant a la societat civil implicada en aquesta visió.


I un cop analitzat l’últim recorregut, quins són els eixos estratègics de l’IMI en els propers anys?

La nostra estratègia, en la línia d'una de les millors marques que té Barcelona, la resumim amb l'acrònim MESSI: M de Mobilitat entesa com el recolzament a tot allò que les TIC en mobilitat poden aportar a la societat (i molt en particular amb un recolzament absolut a la Mobile World Capital); E d'E-Administració, amb tots els canvis que les noves TIC (Mobilitat, Xarxes Socials, Cloud, Geoposicionament...) impliquen per a la relació entre Administració i Ciutadans; S de Smart Cities, eix central del impacte que les TIC suposen en la Ciutat i la seva gestió; S de Sistemes d'Informació que s'han de canviar per digerir l'anomenada "primavera àrab de les TIC", també conegut com efecte BYOD (Bring Your Own Device), o dit d'una altra forma el poder de la informàtica personal en front de la informàtica corporativa; i finalment la I d'Innovació, sense la qual correm el risc de seguir fent malament el que fèiem malament però amb un altre ropatge.


Un dels pols de creixement en els que Barcelona es recolza és, sens dubte, tot el referent a la innovació de les ciutats intel•ligents. Gràcies a l’Smart Expo i el treball conjunt de les empreses catalanes amb l’Ajuntament per desenvolupar aquestes tecnologies M2M-Smart a la ciutat, ha fet que aquest últim any Barcelona hagi estat la representació internacional del sector capitanejant aquest congrés a nivell mundial. Quin ha estat el paper de l’IMI en el desenvolupament de l’Smart City a l’àrea metropolitana?

L'IMI és un instrument de l'Ajuntament, el qual és el que té la estratègia MESSI (i en particular en Smart Cities) que l'IMI té la responsabilitat de desplegar i gestionar. Així doncs nosaltres actuem de coordinadors, de catalitzadors i en ocasions de líders de projectes. Però en un àmbit tant intrínsecament transversal com és el de la Ciutat Intel.ligent, de relació amb l'àmbit metropolità i amb empreses de tot tipus, els veritables protagonistes són els diferents departaments gestors de l'Ajuntament (Mobilitat, Energia, Infraestructures, Urbanisme, etc.) que implementen els projectes verticals. En aquest sentit l'adscripció de l'IMI a l'àrea d'Habitat Urbà (Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Serveis Urbans, Infraestructures i TIC) és una aposta estratègia que facilita aquest paper catalitzador de l'IMI en aquest àmbit.


Vostè mateix va dir que Barcelona ja ha passat a la història per ser una metròpoli que, amb orígens a l’agricultura i passant per la indústria, ara li toca “desenvolupar-se amb les tecnologies, creant barris productius i formant una ciutat interconnectada”. I no ho ha fet pas malament si ha estat nombrada MOBILE WORLD CAPITAL. L’Ajuntament ha tingut un paper principal perquè Barcelona estigui connectada amb els seus habitants, però com veu a partir d’ara el futur de l’ús de la mobilitat en els serveis que pot oferir l’Ajuntament? Quines són les prioritats del sector per aquest any 2013?

Les tecnologies de mobilitat són les de més ràpida acceptació (i jo m'atreviria a dir de més ràpid impacte) en tota la història de la Humanitat. Estem doncs en una cruïlla històrica en que l'aposta per les aplicacions en TIC mòbil canviaran la industria, la economia i la societat en les properes dècades. Barcelona i Catalunya han estat sempre atentes a les oportunitats que ha ofert la "modernitat" en els diferents episodis històrics. Ara hi torna a haver una oportunitat única. El nostre país difícilment jugarà en les primeres posicions en les "lligues" mundials econòmiques i polítiques. En canvi la seva capital, Barcelona, és reconeguda mundialment com una ciutat que competeix en molts aspectes amb altres grans ciutats de tot el món. Les TIC per la la Mobilitat i per a la Ciutat són una oportunitat d'or. Som la Capital Mundial de la Mobilitat i se'ns reconeix com una Ciutat capdavantera en la utilització de les TIC per a millorar l'urbanisme, la gestió i en fi la vida ciutadana: aprofitem-ho. Convertir aquesta oportunitat en creació d'empreneduria i riquesa és una responsabilitat de l'Ajuntament, però també de la societat civil: l'Ajuntament assumeix el repte i treballarà per estar-hi a l'alçada.


En el context actual de restricció pressupostària, l’Administració Pública està optant per models en els que la col•laboració amb la indústria és clau per l’evolució, sostenibilitat i eficiència dels serveis que les TIC ofereixin a les diferents àrees de negoci i/o gestió. Per això, es repensa de nou les relacions del sector públic amb el privat, optant per models de negoci que, havent demostrat el seu èxit, es puguin replicar en l’Administració. Quin paper tindrà l’IMI en l’aplicació d’aquestes iniciatives que, com per exemple en els Diàlegs Competitius de la Generalitat, engeguen nous models público-privats?

Com ja hem dit l'IMI serà l'eina per executar aquesta estratègia. Quan parlem de la S de canvi en els Sistemes d'Informació i de la I de Innovació estem parlant precisament d'això: de repensar la relació entre el sector públic i privat i d'aplicar nous models que augmentin les eficiències i ens ajudin a aprofitar les oportunitats que els canvis tecnològics ofereixen per transformar l'Administració.


Els serveis CLOUD estan canviant els models de prestació de servei tradicionals i ofereixen una oportunitat per a la eficiència de costos així com per a la evolució dels serveis. L’Administració Pública està amb l’ull posat en aquests models i contempla la replica de nous models basats en cloud (PaaS, IaaS...) per optimitzar costos. Quina intenció té l’IMI per aprofitar aquests serveis al núvol?

Estem treballant en un ambiciós projecte en que l'Ajuntament de Barcelona, al mateix temps que aprofita aquesta tecnologia per canviar els seus backoffice i frontoffice, doni oportunitat a altres ajuntaments d'aprofitar-ne les eficiències i optimitzar costos. Tot això amb la col•laboració del sector privat i sense replicar models antics sinó buscant noves formules que ajudin a les administracions a ser més àgils, més eficients i, en una paraula, més orientades a les veritables necessitats dels ciutadans. Cloud i Barcelona són dues paraules que veurem sovint entrellaçades en els propers temps.
Imprimir Enviar notícia
Aventia © 2010 · Avís legal