AventiaNews Gener 2013
|
Vocento ha definit una línia de treball bàsica orientada al redisseny de l'oferta de continguts que ha de cristal·litzar en nous productes en els propers mesos
Iñaki Ballano, CIO Director de Tecnologia Vocento
 
Iñaki Ballano
Quins són les principals línies estratègiques sobre les quals articulen la seva activitat dins de l'àrea de Sistemes d'Informació?

Tres lineas principals: primera, controlar l'eficiència operativa, a traves d'una gestió estricta de les despeses recurrents i del govern del rendiment dels equips de desenvolupament. Segona, assegurar la provisió eficaç i agil de resposta a les demandes del negoci en forma de nous productes i serveis. Finalment, maximitzar l'aprofitament dels sistemes especialment en les nostres areas crítiques: editorial i comercial.
 
Vocento es troba immers en un procés d'identificació de mecanismes per incrementar l'eficàcia a les diferents àrees de la companyia. En què es concreten aquestes millores en la seva adreça?

Ens plantegem dos vessants fonamentals per guanyar eficàcia, una és l'optimització de tots els nostres serveis gestionats en manera outsourcing. Al llarg del proper any unificarem totes les nostres infraestructures tant de generació de continguts i serveis en Internet com de gestió, per continuar amb els sistemes editorials de paper de les diferents capçaleres. L'altre vessant és un nou model d'organització que incrementa la proximitat de l'equip tècnic al negoci per al desplegament ràpid d'evolutius i nous projectes i la proximitat a l'usuari amb equips de suport menys tecnològics i més orientats als processos.
 

Dins del sector dels mitjans una necessitat comuna és la velocitat a l'hora de presentar oferir nous continguts i serveis. No obstant això, aquesta exigència de velocitat és difícilment compatible amb la garantia de qualitat. Quins esforços estan duent a terme per garantir la qualitat de les aplicacions i continguts que ofereixen als clients?

Un dels nostres focus d'interès ha estat elevar el nivell de qualitat dels desenvolupaments que es troben sota unes condicions molt exigents amb requeriments en permanent canvi i curts terminis. Com a base fonamental realitzem un treball previ d'homogeneïtzació del mapa d'aplicacions i eines de desenvolupament. A partir d'aquí el següent pas ha estat la instauració recent d'una funció de QA independent del desenvolupament i en procés des de les etapes inicials de definició. A més la implantació del pas automàtic i segur entre entorns de desenvolupament, integració i producció. Intentem monitorizar aquesta funció a través d'un quadre de comandament amb indicadors que permetin mesurar la rendibilitat d'aquest procés.
 
A més de l'exigència de qualitat, un altre dels reptes recurrents és la seguretat relativa als continguts. Quines iniciatives està implementant Vocento per garantir l'ús i accés segur dels visitants als seus continguts i serveis?

El desplegament de la nova infraestructura unificada abans esmentada ens va a permetre implantar una plataforma de seguretat comuna per a totes les aplicacions amb un disseny en diferents capes i més elements de seguretat. Això es complementa amb una organització optimitzada de les xarxes i de la forma d'accés als continguts.
 
Vocento destaca en el panorama dels mitjans de comunicació per la seva contínua innovació. En quines línies estan treballant dins de la seva àrea per fomentar la generació de noves idees? Quins projectes dels quals estan desenvolupant destacaria pel seu caràcter innovador?

Davant el creixement exponencial del consum de continguts via dispositius mòbils intel·ligents, Vocento ha definit una línia de treball bàsica orientada al redisseny de l'oferta de continguts que ha de cristal·litzar en nous productes en els propers mesos. D'altra banda, el desenvolupament d'una visió unificada de l'usuari ens permetrà oferir a cada client els productes més interessants i la publicitat més adequada, maximitzant l'impacte publicitari.
 
La indústria dels continguts digitals es troba immersa en un procés complex de transformació, tant a nivell tècnic com de model de negoci. Com afronta Vocento aquest procés de canvi?

La transformació que s'està produint en els models de consum de continguts ens condueix a la necessitat d'anar cap a la segmentació d'audiències mitjançant palanques com l'esmentada en el punt anterior. Satisfer necessitats diferenciades ens obliga a treballar en tres adreces: els continguts personalitzats especials per a cada usuari, però sense perdre l'essència i els senyals d'identitat del periodisme de qualitat que ens identifiquen davant els nostres lectors. En segon lloc, desenvolupar nous formats i productes, del que pot ser un exemple el nou portal esportiu Grada360. Finalment, complementar aquesta oferta amb serveis d'interès, des de les agendes d'oci fins als canals de salut, motor o innovació, passant pels classificats d'immobiliària o ofertes d'ocupació.
Imprimir Enviar notícia
Aventia © 2010 · Avís legal