AventiaNews Gener 2013
08/01/2013 |
Hem de passar d'una Administració Electrònica a una Administració Eficient gràcies a les noves tecnologies
Borja Adsuara, Director General en Red.es
 
Borja Adsuara Red.es
Quins són els principals eixos d'actuació en els quals està centrant la seva activitat Red.es? Quins reptes d'alt nivell es marquen com a objectius a aconseguir?

Els tres reptes que són també els de aquest Govern es concreten en: Ocupació per als ciutadans, Competitivitat per a les empreses i eficiència per a les Administracions Públiques. Aquests reptes van units a tres eixos estratègics: els serveis compartits, la col·laboració públic-privada i la internacionalització.
 

Un dels principals eixos de treball de l'activitat de Red.es es basa en la prestació de serveis compartits entre administracions públiques, element especialment important quan es busquen millores d'eficiència tant a nivell estatal com a autonòmic. En quines iniciatives estan treballant en aquest sentit? quins són els eixos d'actuació previstos?

Efectivament, des de Red.es ajudem a la prestació eficient dels Serveis Públics electrònics i dels serveis compartits d'administració electrònica, perquè les necessàries retallades de despesa pública no es tradueixin en retallades de serveis públics, perquè les noves tecnologies poden ajudar a ser més eficients en la prestació d'aquests serveis: Hem de passar d'una Administració Electrònica, a una Administració Eficient. Red.es té una vocació de servei públic i ha demostrat la seva vàlua com a organisme de suport a l'AGE i a les CC.AA. en projectes TIC. Volem ser una espècie de “majordoma” per als Ministeris, ajudant-los en el disseny, l'engegada i execució, juntament amb el sector privat, dels nous serveis públics electrònics i els serveis compartits d'administració electrònica (la competència de la qual recau en el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques).


 
L'Educació ha estat sempre una de les àrees a les quals Red.es ha dedicat major atenció i inversió mitjançant la implementació de diversos programes al llarg dels últims anys. Recentment el Ministeri d'Educació va anunciar la seva intenció de modernitzar el sistema educatiu a través de la incorporació de les TIC en els processos d'ensenyament, ampliació i reforç. Quin paper juga Red.es dins d'aquest procés de transformació?

La integració eficaç de les TIC en l'Educació requereix d'equipament i connectivitat per als usuaris, capacitació docent i recursos i serveis digitals. Perquè les inversions en els aspectes nomenats reverteixin en una millora de l'educació, les institucions o centres educatius en els quals es desenvolupen els processos d'ensenyament-aprenentatge, deuen incloure plans d'integració de les TIC en els seus Projectes Educatius. Fins avui hem realitzat importants inversions en equipament i connectivitat, en capacitació de docents, i en desenvolupaments de continguts i serveis digitals educatius. No obstant això observem la necessitat d'incidir en la dinamització d'alguns sectors de la indústria, i de connectar l'oferta i la demanda entre la indústria i els centres educatius com a integradors de les TIC, i en això estem treballant.


Una altra de les àrees emergents de desenvolupament és la gestió intel·ligent de les ciutats, a través de l'impuls de programes que facilitin que la tecnologia contribueixi a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Com es veuen des de Red.es les creixents iniciatives d'ajuntaments de tot el país de convertir-se en una Smart City? Quin és l'aportació de Red.es en aquest sentit?

Estem davant un desafiament: Un nou escenari mundial en el qual el 75% de la població mundial estarà vivint en àrees urbanes cap a l'any 2050. Per això des de la Secretaria d'Estat (SETSI) i des de Red.es treballem ja en la construcció d'una autèntica xarxa de ciutats intel·ligents i en aquest sentit, penso que cap a on han de portar-nos les noves tecnologies és cap a la millora de la nostra qualitat de vida, perquè les tecnologies no són una fi, han d'anar orientades al nou concepte de societat on el ciutadà serà la clau. Per aquest motiu, les Smart Cities estan molt presents en l'Agenda Digital per a Espanya en la qual ja estem treballant.

Vull destacar també, que FUNDETEC, entitat participada per Red.es, ha assumit les tasques d'Oficina Tècnica de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI), i ja està treballant en la coordinació i comunicació de la Xarxa, la convocatòria de les seves assemblees i en les comissions o grups de treball.
 

En aquest mateix sentit de millorar les actuacions als ciutadans, quines iniciatives estan duent a terme Red.es per a una gestió més eficient en la relació dels ciutadans amb l'administració pública?
 
Des de l'any 2006 treballem estretament al costat del Ministeri de Justícia i a les comunitats autònomes, per avançar cap a una Administració sense papers, desenvolupant les següents línies d'actuació:
 • Aplicatius i serveis que serveixin de base per avançar cap al Registre Civil de Serveis.
 • Implantació de dites aplicatives, amb la finalitat d'integrar d'una manera efectiva les TIC en l'àmbit processal i del Registre Civil.
 • Desenvolupament de sistemes d'informació que donin resposta als nous models organitzatius i procedimentals.
 • Modernització de l'activitat registral en aquelles Comunitats Autònomes sense competències en matèria de Justícia.
També treballem en un àmbit tan important com la Sanitat, mitjançant el programa Sanitat en Línia, (fruit de la nostra col·laboració, el Ministeri de Sanitat, i les Conselleries de Sanitat de les diferents CC.AA.) el qual recolza la informatització dels centres sanitaris públics, com a instrument perquè les CC.AA. siguin capaços d'oferir al ciutadà i al professional sanitari, serveis en línia tant administratius (cita per Internet, canvi de metge, petició de proves…) com a clínics (Recepta Electrònica, Història Clínica Electrònica, telemedicina...).

Quant a l'administració electrònica o i-administració, anem més enllà de la mera automatització dels processos administratius i el desenvolupament de productes i serveis electrònics. Suposa una nova concepció de la relació amb els ciutadans, empreses i institucions, i una reingeniería dels processos, i entre les actuacions que duem a terme, destacaria les següents:
 • Permetre als ciutadans accedir a tota la informació urbanística a través d'Internet, augmentant la transparència en la gestió pública del sector urbanístic.
 • Proporcionar un mecanisme comú, normalitzat i segur per al pagament electrònic de taxes i altres tributs.
 • Crear un registre que permet fer constar les representacions que ciutadans i empreses atorguin a tercers per actuar en el seu nom de forma electrònica davant l'Administració General de l'Estat o els seus organismes vinculats.
 • Interconnectar electrònicament les oficines de registre integrades a la Xarxa 060, gestionant l'intercanvi de seients registrals.
 • I per descomptat, el DNI electrònic, el qual permet realitzar tràmits on-line amb una identificació segura, evitant desplaçaments, temps d'espera, etc.

El nou Pla d'Impuls de la Televisió Digital Terrestre (TDT) i de la Innovació Tecnològica fomentarà la inversió i la generació d'ocupació al món digital. Dins d'aquest context, quin impacte tindrà en l'economia del país la implantació del 4G?


Estem treballant en diverses iniciatives que es refereixen a infraestructures d'alta capacitat, tant fixes com a mòbils, que tenen una important dimensió regulatòria de la qual s'ocupa la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. Des de l'Agenda Digital Espanyola es va a donar màxima prioritat a aquest tema i es va a incidir en l'eliminació de les barreres al desplegament d'infraestructures de telecomunicacions i el desplegament de xarxes de banda ampla ultrarrápida a Espanya. Així, en molt poc temps, més que de 4G, parlarem d'Internet del Futur, que ens permetrà gaudir d'aplicacions més potents i fàcils d'usar, de la banda ultra ampla, la realitat augmentada, etc.


Un altre dels objectius de Red.es és la internacionalització. En nombrosos fòrums es parla d'aquesta palanca com un element imprescindible per a la supervivència de moltes empreses espanyoles. Com pot ajudar Red.es a les empreses que estiguin pensant a donar aquest salt?

Red.es disposa d'un Pla d'Internacionalització d'empreses de base tecnològica, el qual forma part del Pla d'Impuls a la Indústria de Continguts Digitals 2011-2015. Es defineix i executa en col·laboració amb l'ICEX, amb la finalitat de donar un major impuls a la presència d'aquest tipus d'empreses en l'exterior.

La iniciativa està dirigida a empreses de tots els sectors de serveis i continguts digitals (audiovisual, música, oci digital interactiu, animació, continguts per a mòbils, xarxes socials, publicitat, publicacions, etc.), comerç electrònic, i altres sectors relacionats com a mitjans de pagament, gestió de drets, privadesa, e-learning, i-health, etc. Per a la consecució de dites objectives, Red.es treballa en les següents línies d'actuació:
 • Celebració de Seminaris enfocats a la Indústria, els mercats, així com a les tècniques adequades per al correcte funcionament d'aquests.
 • Organització de missions tecnològiques dirigides a mercats de referència: incloent preparació al viatge, assessorament, agendes professionals i accés a networking al país destino (Silicon Valley, São Paulo)
 • Suport a la implantació d'empreses en Silicon Valley: SpainTech Center, en col·laboració amb ICEX i Fundació Banesto.


L'altre gran eix d'actuació de Red.es és l'impuls de programes de col·laboració públic-privada. Quins projectes estan duent a terme en aquest sentit? Quins àmbits destacaria com a futurs impulsors de la col·laboració públic-privada?


A més dels estalvis per la compartició de serveis i del finançament del sector privat que proporciona el model de col·laboració públic-privada en el qual ja estem treballant amb diverses empreses, a Espanya tenim empreses que saben fer molt bé les coses en matèria d'administració electrònica, Sanitat en Línia, TDT, Modernització de la Justícia, etc. Per això vénen a consultar-nos des d'altres països. D'aquesta manera, podríem afegir una font de finançament si Red.es i l'ICEX , en aquest mateix model de col·laboració públic-privada, acompanyen a les empreses que van ajudar a desenvolupar aquests serveis tecnològics, amb l'objectiu de replicar el seu model en aquests mercats exteriors. En aquesta línia de treball és en la qual estem posant tots els nostres esforços actualment.


En tots aquests àmbits que hem comentat resulta fonamental la seguretat i la protecció de les dades. Quin és el paper que juga Red.es, i en particular INTECO, dins del context de la seguretat de les administracions públiques, empreses i ciutadans?


La implicació de Red.es, a través de l'INTECO , en el reforç de la confiança en l'àmbit digital, és un element clau per fomentar el desenvolupament de l'activitat comercial, social i de relacions entre ciutadans, empreses i Administracions a través d'Internet. També m'agradaria destacar, que les principals mesures proposades per l'Agenda Digital Espanyola en aquest sentit, se centren en la consolidació de l'INTECO com a centre d'excel·lència en confiança digital; el desenvolupament d'actuacions de sensibilització, conscienciació i formació; i en l'establiment de capacitats per al seguiment i diagnòstic permanent de la confiança digital.

Finalment, esmentar altres formes que l'INTECO , al costat de Red.es, aporta el seu granet de sorra en aquesta tasca pedagògica del (bon) ús de la xarxa:
 • INTECO disposa des de l'any 2009 de l'Oficina de Seguretat de l'Internauta, OSI (www.osi.es), com a centre de seguretat del Govern a la Xarxa per prestar ajuda i suport als usuaris i internautes enfront de problemes i incidents de seguretat.
 • Compte des del 2006 amb l'Observatori de Seguretat de la Informació (http://observatorio.inteco.es), com a unitat per elaborar un diagnòstic continu de l'estat de la seguretat de la informació, la privadesa i la confiança en els serveis de la Societat de la Informació a Espanya per part de ciutadans, empreses i administracions.
 • També en la web de l'INTECO (www.inteco.es) existeixen a la disposició dels usuaris, guies, manuals, estudis, indicadors, continguts multimèdia, etc. que ajudaran a pares, nens, formadors, investigadors, etc. a tenir un millor i més profund coneixement d'Internet.
Imprimir Enviar notícia
Aventia © 2010 · Avís legal